In beeld bij..

Sleutel tussen mens en hond

Ron’s Total Dog Care is een kennis-, zorg- en recreatiecentrum voor hondeneigenaren, honden en mensen. Het welzijn van mens en hond staat voorop. In een natuurlijk omgeving geven wij mens en hond ruimte, letterlijk en figuurlijk. Ruimte om te spelen, leren, ontwikkelen, werken, groeien en socialiseren. Binnen de veilige, recreatieve en duurzame omgeving vanuit waar wij werken, realiseren we in de meest natuurlijke vorm een evenwichtige, gezonde relatie tussen mens en hond.

Waar kunnen wij uw hond mee helpen?

Mijn hond luistert niet naar mij

Wanneer een hond niet naar je luistert (of alleen luistert als het de hond goed uitkomt), dan heeft hij geen respect en ontzag voor je als leider. Een hond is een roedeldier en leeft in het wild in een groep. Er is een alfaleider (of alfaleiders – reu & teef ) die ervoor zorgt dat de groep overleeft. Een volger van de groep zal altijd volgzaam zijn aan de leider. En zal dus altijd luisteren en kijken naar de leider als deze zijn/haar boodschap communiceert. Om respect en ontzag van je hond te krijgen zal je kennis moeten hebben van het natuurlijk gedrag van een leider en hoe jij – vanuit je menszijn – deze rol kan vervullen zodat jouw hond je serieus neemt als leider. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.

Mijn hond blaft veel

Honden blaffen. Daarmee zenden ze boodschappen uit naar soortgenoten, mensen en/of objecten. Een keer een blafje uit bijvoorbeeld waakzaamheid, speelsheid of onzekerheid (etc.) is heel normaal. Echter wanneer de toon van dit geblaf hoog en aanhoudend van aard is, geeft de hond een andere boodschap af. De gemoedstand van de hond is niet meer stabiel. De hond verkeert in een staat van opwinding. En die gemoedstoestand kan alle vormen aannemen. We moeten de hond daarom helpen. We moeten het energieniveau omlaag brengen, zowel dat van onszelf (bij frustratie, irritatie en machteloosheid), als dat van de hond. Vanuit rust, kracht en stabiliteit moeten we de hond sturen. En daar is natuurlijk leiderschap voor nodig met als doel dat de hond zich geborgen voelt. Wil je weten hoe je dat aanpakt? Neem dan contact met ons op.

Mijn hond is agressief

Agressieve honden worden niet geboren. Veelal door onbewuste onkunde, gebrek aan kennis en onwetendheid stimuleren we gedragingen bij honden die uiteindelijk tot agressiviteit kunnen leiden.  Veelal is het getraind gedrag zonder dat we ons daar als hondeneigenaar van bewust zijn. De oorzaak van agressie komt veelal doordat de hond zich in de basis onzeker en niet geborgen voelt. Veelal hebben agressieve honden de taak als leider gekregen (ook vaak onbewust) waardoor ze ervoor moeten zorgen dat hun roedel overleeft. Alle prikkels die de hond niet aanstaat en enigszins bedreigend aanvoelen voor de hond, daarop zal de hond preventief reageren. Dat is het oerinstinct van de hond. Heel logisch in zijn beleving, echter heel onprettig voor de hond, de eigenaar en alle omstanders. Natuurlijk leiderschap nemen over je hond is de oplossing, zodat jouw hond de taak van leiderschap niet meer hoeft te vervullen. Wil je weten hoe je natuurlijk leider wordt van je hond? Neem dan contact met ons op.

Mijn hond is niet graag alleen

Een hond is een roedeldier en leeft in het wild in een groep. Het enige doel dat de groep heeft is overleven. In deze dierenwereld is er een leider die ervoor zorgt dat de groep overleeft. De leider zorgt voor veiligheid, structuur en geborgenheid. Dit is een belangrijke taak van de leider. Het gaat tenslotte om overleven. De leider bezit daarmee de groep en iedere volger in de groep. Het is de taak van de leider om de groep bij elkaar te houden en te laten voortbestaan, gezond en wel. Als de leider te zwak en te oud is, dan staat er een andere leider op. Niet omdat deze oud-volger dat wil, maar iemand moet ervoor zorgen dat de groep overleeft.

Onze gedomesticeerde honden staan ver weg van zelfstandig overleven in een groep in het wild. Echter het instinct om te overleven dragen zij nog steeds bij zich. Zij gedragen zich hiernaar in onze mensenwereld. Jouw hond checkt je dus iedere dag of je nog wel een gezonde leider bent. Reageer je niet zoals een alfaleider zou doen, dan neemt jouw hond de taak van leiderschap over.

Het antwoord op de vraag is dan ook vrij simpel. Je hond is niet graag alleen omdat hij leider is en de taak heeft om de groep bij elkaar te houden. Daarom vertoont hij ‘verlatingsangst’. Dit is geen verlatingsangst zoals wij mensen dat voelen en ervaringen. De hond wil enkel en alleen zijn roedel bij elkaar houden.

Wil je weten hoe je natuurlijk leider wordt van je hond? Neem dan contact met ons op.

Mijn hond sloopt spullen in en rondom huis

Een hond is een roedeldier en leeft in het wild in een groep. Het enige doel dat de groep heeft is overleven. In deze dierenwereld is er een leider die ervoor zorgt dat de groep overleeft. De leider zorgt voor veiligheid, structuur en geborgenheid. Dit is een belangrijke taak van de leider. Het gaat tenslotte om overleven. De leider bezit daarmee de groep en iedere volger in de groep. Alles is van de leider. Het is de taak van de leider om de groep bij elkaar te houden en te laten voortbestaan, gezond en wel. Als de leider te zwak en te oud is, dan staat er een andere leider op. Niet omdat deze ‘oud-volger’ dat wil, maar iemand moet ervoor zorgen dat de groep overleeft.

Onze gedomesticeerde honden staan ver weg van zelfstandig overleven in een groep in het wild. Echter het instinct om te overleven dragen zij nog steeds bij zich. Zij gedragen zich hiernaar in onze mensenwereld. Jouw hond checkt je dus iedere dag of je nog wel een gezonde leider bent. Reageer je niet zoals een alfaleider zou doen, dan neemt jouw hond de taak van leiderschap over.

Het antwoord op de vraag is dan ook vrij simpel. Je hond sloopt spullen in huis omdat hij geen respect en ontzag heeft voor jou en jouw eigendommen. Je bent tenslotte geen natuurlijk alfaleider.

Wil je weten hoe je natuurlijk leider wordt van je hond? Neem dan contact met ons op.

Mijn hond trekt aan de lijn

Een hond is een roedeldier en leeft in het wild in een groep. Het enige doel dat de groep heeft is overleven. In deze dierenwereld is er een leider die ervoor zorgt dat de groep overleeft. De leider zorgt voor veiligheid, structuur en geborgenheid. Dit is een belangrijke taak van de leider. Het gaat tenslotte om overleven. De leider bezit daarmee de groep en iedere volger in de groep. Alles is van de leider. Het is de taak van de leider om de groep bij elkaar te houden en te laten voortbestaan, gezond en wel. De leider begeleidt de groep en loopt voorop. Als de leider te zwak en te oud is, dan staat er een andere leider op. Niet omdat deze ‘oud-volger’ dat wil, maar iemand moet ervoor zorgen dat de groep overleeft.

Onze gedomesticeerde honden staan ver weg van zelfstandig overleven in een groep in het wild. Echter het instinct om te overleven dragen zij nog steeds bij zich. Zij gedragen zich hiernaar in onze mensenwereld. Jouw hond checkt je dus iedere dag of je nog wel een gezonde leider bent. Reageer je niet zoals een alfaleider zou doen, dan neemt jouw hond de taak van leiderschap over.

Wanneer je hond aan de lijn trekt, dan zijn daar voorafgaand al allerlei momenten geweest waarin je hond bij jou is nagegaan of je de leiderschapstaak nog aan kan. Je hebt niet de juiste signalen gegeven waardoor je als overtuigd alfaleider functioneert. De hond neemt je taak direct over, om te zorgen voor de overlevingskansen van zijn roedel. Met jou als volger. De hond trekt aan de lijn omdat de leider voorop in de groep loopt, zijn bezit moet beschermen en moet zorgdragen voor het voortbestaan van de groep. Wil je zelf deze natuurlijke leider worden met aan de lijn een volgzame hond naast je? Neem dan contact met ons op.

Mijn hond is niet te handhaven bij komst van visite

Een hond is een roedeldier en leeft in het wild in een groep. Het enige doel dat de groep heeft is overleven. In deze dierenwereld is er een leider die ervoor zorgt dat de groep overleeft. De leider zorgt voor veiligheid, structuur en geborgenheid. Dit is een belangrijke taak van de leider. Het gaat tenslotte om overleven. De leider bezit daarmee de groep en iedere volger in de groep. Alles is van de leider. Het is de taak van de leider om de groep bij elkaar te houden en te laten voortbestaan, gezond en wel. De leider begeleidt de groep en loopt voorop. Als de leider te zwak en te oud is, dan staat er een andere leider op. Niet omdat deze ‘oud-volger’ dat wil, maar iemand moet ervoor zorgen dat de groep overleeft.

Onze gedomesticeerde honden staan ver weg van zelfstandig overleven in een groep in het wild. Echter het instinct om te overleven dragen zij nog steeds bij zich. Zij gedragen zich hiernaar in onze mensenwereld. Jouw hond checkt je dus iedere dag of je nog wel een gezonde leider bent. Reageer je niet zoals een alfaleider zou doen, dan neemt jouw hond de taak van leiderschap over.

Hij heeft geen respect en ontzag voor jou of voor je visite. Hij is leider en wil de interactie met de visite regelen. Dat leidt tot zeer onwenselijke gedragingen vanuit ons mensenperspectief.

Wil jij deze taak overnemen, je visite in alle rust ontvangen en een natuurlijk leider worden van je hond? Neem dan contact met ons op.

Mijn hond valt uit naar andere honden

Een hond is een roedeldier en leeft in het wild in een groep. Het enige doel dat de groep heeft is overleven. In deze dierenwereld is er een leider die ervoor zorgt dat de groep overleeft. De leider zorgt voor veiligheid, structuur en geborgenheid. Dit is een belangrijke taak van de leider. Het gaat tenslotte om overleven. De leider bezit daarmee de groep en iedere volger in de groep. Alles is van de leider. Het is de taak van de leider om de groep bij elkaar te houden en te laten voortbestaan, gezond en wel. De leider begeleidt de groep en loopt voorop. Als de leider te zwak en te oud is, dan staat er een andere leider op. Niet omdat deze ‘oud-volger’ dat wil, maar iemand moet ervoor zorgen dat de groep overleeft.

Onze gedomesticeerde honden staan ver weg van zelfstandig overleven in een groep in het wild. Echter het instinct om te overleven dragen zij nog steeds bij zich. Zij gedragen zich hiernaar in onze mensenwereld. Jouw hond checkt je dus iedere dag of je nog wel een gezonde leider bent. Reageer je niet zoals een alfaleider zou doen, dan neemt jouw hond de taak van leiderschap over.

Ieder situaties of prikkel in of rondom huis die als een bedreiging en/of gevaar voor de groep aanvoelt, zal de hond doen reageren om zijn roedel veilig te stellen. Wil jij deze taak overnemen en een natuurlijk leider worden van je hond? Neem dan contact met ons op.

Trainingen

We werken vanuit natuurlijk leiderschap in diverse groepscursussen. Bekijk onze trainingen.

Dagcursus Leiderschap Deel 1

Workshops

Een pup opvoeden of leren leiding te geven aan je hond? Volg dan één van onze cursussen! 

Gedragstherapie

Waarom vertoont je hond het gedrag dat hij/zij laat zien? In welke situaties zet je hond het gedrag in?

Advies

We helpen je graag verder om een natuurlijke leider van je hond te worden en een evenwichtige relatie te creëren tussen jou en je hond.

Workshops Rons total dog care

Speeltuin & dagverblijf

Zeven dagen per week bieden we je allerlei mogelijkheden om je hond samen met andere honden plezier te laten beleven.

Logeren

Het is ook mogelijk om je hond bij ons te laten overnachten. Zoals ze bij ons in de roedels spelen, overnachten de honden ook in roedels.

Ron's Care

Naast Ron’s Total Dog Care, hebben wij ook Ron’s Care. Ron’s Care is er voor iedereen die weer wil worden wie hij/zij werkelijk is. Die wil worden wie hij/zij wil zijn. Terug naar de kern wie je bent.

Met acceptatie van alles wie en wat je maakt: Jouw kwaliteiten, valkuilen, jouw persoonlijke karaktereigenschappen. Los van sociaal wenselijk gedrag, jouw denken-voelen-doen laten zijn. Gewoon ‘Zijn’. Met jezelf.

rons care

Visie

Ron's Total Dog Care heeft de ambitie om op langere termijn dé Kennis-, Zorg-, en Recreatie-organisatie voor honden van Nederland te worden.

Missie

RTDC is een kennis-, zorg, recreatiecentrum voor hondeneigenaren en honden, dat zich richt op de totaalzorg van honden. Kwalitatieve kennis, zorg en recreatie.

Kernwaarden

Warmte, geborgenheid en respect maakt dat dier en mens zich bij ons veilig voelen. Dat betekent ook dat wij eerlijk, trouw, rechtvaardig, transparant en uitgesproken zijn.

Blog
Het verhaal van Colette: de beste spiegel is de puurheid van een hond
De beste spiegel is de puurheid van een hond in het terug vinden van je...
RTDC ONDERWEG….!
Of het nu gaat om het ophalen van enthousiaste viervoeters voor een geweldige dag spelen,...
Erkenning van onze kwaliteit
Vol trots delen wij met jullie de erkenning van onze kwaliteit die we al vele...
ZONDAG 3 APRIL RTDC TE ZIEN IN ‘DIT IS HOLLAND’!
In december stonden we voor de camera om opnames te maken voor het programma ‘Dit...
In de media
logo rtl4

Dit is Holland

Zondag 3 april om 14.00 uur bij RTL4

Getekend voor het leven

Dinsdag 1 september 2020 - SBS6

Discussie Martin Gaus

Donderdag 1 oktober 2020 - Op1 bij NPO1

Meer informatie?

Dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.