Zorg & Coaching

Bij RTDC mag je zijn

RTDC is veel meer dan een hondencentrum. Bij RTDC staat naast de hond ook de mens centraal, waarbij ieder individu zich mag ontwikkelen op een manier die voor hem of haar goed voelt. In overleg met gemeente en maatschappelijke organisaties biedt Ron’s Total Dog Care ruimte voor maatschappelijke participatie en persoonlijke begeleiding aan uiteenlopende doelgroepen. Zo geven we op gepaste wijze iets terug aan de burgers in de maatschappij.

Niet iedereen krijgt de kans om op eigen kracht een evenwicht leven op te bouwen. Wij bieden werkervaringsplekken voor mensen om ze veilig en vol vertrouwen terug te laten keren in de (werk)maatschappij, waarin elk uniek mens er mag zijn en de ruimte kan nemen voor zijn of haar persoonlijke ontwikkeling en aandachtsgebieden. Bij RTDC mag je zijn.

In dergelijke persoonlijke ontwikkeltrajecten werkt RTDC nauw samen met de gemeente Tilburg, algemene zorg en welzijnsorganisaties, generalistische basis GGZ- en gespecialiseerde GGZ-instellingen, re-integratiebureaus, maatschappelijke hulpverlenende instanties en (specialistische) onderwijsinstellingen.

Onze vrijwilligers Fred

Dagbesteding
(met PGB)

Autisme

Autisme

Individuele coachingstrajecten
Individuele
coachingstrajecten
Onze vrijwilligers Cynthia

Samenwerkings-
partners

Samenwerkingsverbanden_klein

Samenwerkings-
verbanden

Angsttherapie
Angsttherapie