Zorg & Coaching

Bij ons mag je zijn

Onze ervaring in het helpen van hondeneigenaren en probleemgedragingen bij honden, leerden ons dat menselijk gedrag, lichaamstaal en energie spiegelen. Dit leverden mooie inzichten op in waar de mens staat. En biedt juist alle ruimte voor persoonlijke ontwikkeling op gevoelsniveau.

En zo ontstond Ron’s Care: De sleutel tussen voelen en doen.

Ron’s Care is er voor iedereen die weer wil worden wie hij/zij werkelijk is. Die wil worden wie hij/zij wil zijn. Terug naar de kern wie je bent. Met acceptatie van alles wie en wat je maakt: Jouw kwaliteiten, valkuilen, jouw persoonlijke karaktereigenschappen. Los van sociaal wenselijk gedrag, jouw denken-voelen-doen laten zijn. Gewoon ‘Zijn’.
Met jezelf.

Persoonlijke groei vinden kan bij ons in allerlei vormen. Dat kan vanuit een particuliere insteek. Maar ook met behulp van diverse instanties. Zo bieden wij bijvoorbeeld ruimte voor maatschappelijke participatie en persoonlijke begeleiding aan uiteenlopende doelgroepen. Dat doen we in overleg / samenwerking met gemeente en maatschappelijke organisaties. Zo geven we op gepaste wijze iets terug aan de burgers in de maatschappij.

Niet iedereen krijgt de kans om op eigen kracht een evenwicht leven op te bouwen. Wij bieden werkervaringsplekken voor mensen om ze veilig en vol vertrouwen terug te laten keren in de (werk)maatschappij, waarin elk uniek mens er mag zijn en de ruimte kan nemen voor zijn of haar persoonlijke ontwikkeling en aandachtsgebieden. Bij ons mag je zin

In dergelijke persoonlijke ontwikkeltrajecten werken wij nauw samen met de gemeente Tilburg, algemene zorg en welzijnsorganisaties, generalistische basis GGZ- en gespecialiseerde GGZ-instellingen, re-integratiebureaus, maatschappelijke hulpverlenende instanties en (specialistische) onderwijsinstellingen.

Onze vrijwilligers Fred

Dagbesteding
(met PGB)

Autisme

Autisme

Individuele coachingstrajecten
Individuele
coachingstrajecten
Onze vrijwilligers Cynthia

Samenwerkings-
partners

Samenwerkingsverbanden_klein

Samenwerkings-
verbanden

Angsttherapie
Angsttherapie