Unieke trainingsmethode

Onze filosofie

Het werken met (en opvoeden van) honden vraagt om het hebben van kennis en vaardigheden van overlevingsmechanismen van roedeldieren. Een hond is een roedeldier, dat alleen positief gedijt binnen de wetten der natuur die daarvoor gelden.
Unieke trainingsmethoden RTDC

Overlevingsgedrag

De ‘taal’ die honden onderling met elkaar spreken en de boodschappen die ze elkaar geven, zijn dan ook wezenlijk anders dan zoals wij – mensen – de hondentaal interpreteren. Wat in de dierenwereld normaal is om te overleven, dat ervaren wij mensen als niet sociaal en egoïstisch.

Helaas maar waar kunnen wij onze honden niet onze mensentaal, normen en waarden aanleren, zoals wij mensen in de omgang met elkaar hebben afgesproken: het sociaal wenselijke gedrag. Honden zijn niet sociaal wenselijk. En als ze al gedrag vertonen dat daarop lijkt, dan zijn het vaak kunstjes die ze opvoeren zonder respect en ontzag. Met maar één doel voor ogen: overleven.

Opportuniteit is dan ook een basiscompetentie die honden hebben om te kúnnen overleven. Ongeacht leeftijd en/of ras.

Natuurlijke leider

De dierenwereld is zuiver en puur. Het gros van de roedeldieren kent geen sympathie, empathie en inlevingsvermogen zoals een mens die kent. Er bestaan geen poldermodellen, overlegstructuren of democratie in de dierenwereld. De sterkste overleeft. De dierenwereld voelt en handelt om te overleven. Daarvoor heeft een roedel (en ieder individu binnen de groep) een natuurlijke leider nodig die zorgt voor geborgenheid, veiligheid en structuur. Waarbij geborgenheid bieden de belangrijkste taak van de alfaleider is om te geven aan de roedel. Maar wat houdt dat in, geborgenheid? Nee, dit heeft niets te maken met de Dominantietheorie. In ons gedachtengoed betekent geborgenheid bieden dat roedelleden zich geen zorgen hoeven te maken over veilig eten, slapen, drinken en overleven. Geen zorgen maken over de vervulling van de primaire levensbehoeften. De leider / opvoeder van de roedel zorgt voor het voortbestaan van de groep.

Leer een leider te zijn

Als (toekomstig) hondeneigenaar zal je je hiervan bewust moeten zijn. Je leeft met een dier samen. Je kunt hiermee fijn interacteren wanneer je dat doet vanuit natuurlijk leiderschap, zoals dat in het leven in een roedel bekend is.

Het werken met (en opvoeden van) honden vraagt daarvoor het hebben van kennis en vaardigheden van overlevingsmechanismen van roedeldieren. Zoals gezegd, een hond is een roedeldier, dat alleen positief gedijt binnen de wetten der natuur die gelden. Jouw hond heeft jou dan ook hard nodig als leider van de roedel. Want onze gedomesticeerde honden zijn niet meer in staat om op eigen kunnen te overleven. Zij kennen de afweging niet van het maken van een veilige of onveilige keuze . Laat staan de gevolgen die onveilige keuzes met zich meebrengen. Onze ‘huishonden’ staan te ver weg van dat ‘oer-voelen’.

Echter, het primaire instinct om te overleven is nog steeds hun drijfveer in hun voelen en handelen.

Opvoeden

De tendens in Nederland (en daarbuiten) zegt dat je in de opvoeding van honden positief gedrag moet belonen en negatief gedrag moet negeren. 

Wij zijn van het positief gedrag belonen én opvoeding geven. Maar wij geloven niet in negatief gedrag negeren in een opvoeding.

Wij kennen talloze praktijkervaringen van honden die buitensporig onzeker zijn en angstig tot agressief gedrag vertonen naar aanleiding van deze trainingsmethode. We zien honden die wel heel goed kunnen luisteren in prikkelloze omgevingen en/of met behulp van brokjes.

Echter zodra er prikkels zijn of er geen voer meer wordt aangeboden om contact te krijgen, is er geen aandacht meer vanuit de hond voor de eigenaar. Geen respect en ontzag. Laat staan controle in ontmoetingen van honden met elkaar of contacten tussen honden en onbekende mensen/objecten etc. in onbekende situaties.

Unieke trainingsmethoden bij RTDC
Unieke trainingsmethoden RTDC
Natuurlijke hiërarchie

Zo werkt dat in de dierenwereld echt niet. Het verkregen respect, ontzag voor én onderdanige houding naar de alfaleider is een natuurlijk proces van hiërarchie binnen de roedel.

Honden corrigeren elkaar op onwenselijk gedrag. Zo blijf je van het eten van de leider af, mits je toestemming krijgt om te mogen eten. Zonder boosheid, frustratie en irritatie zal een leider heel zuiver zijn in zijn gedrag en correcties. Zonder overschreeuwen, onzekerheid of agressie.

Een leider geeft een boodschap. Duidelijk, vanuit energie en oervoelen. Om vervolgens als de boodschap door de volger wordt opgevolgd weer de veiligheid en geborgenheid te bieden die de volger nodig heeft. 

En dat is waar we voor staan: De Geborgenheidstheorie, gegeven aan en gevoeld door mens en hond. Om als geboren leider te kunnen interacteren met je hond komen we vanzelfsprekend bij jou uit. Geloof ons, wij hoeven jouw hond niet meer te leren van roedelgedrag. Hoogstens kaders te bieden waarbinnen je viervoeter als geborgen volger mag functioneren.

Naar je eigen handelen kijken

We houden je een spiegel voor. Of je hulpvraag nu betrekking heeft op de interactie met je hond, óf op jezelf. Want om je hond vanuit natuurlijk leiderschap te kunnen begeleiden, dien jij zelf in evenwicht te zijn.

Oerkracht voelen, je intuïtie ontwikkelen, zelfrespect hebben en staan voor wie JIJ bent en/of wilt zijn. Ieder mens mag Zijn, eigenwaarde voelen en praktiseren. In het communiceren met je hond heb je het nodig. Voel je niet zuiver en handel je niet vanuit dat oervoelen, dan zal het natuurlijk respect en ontzag vanuit jouw hond naar jou uitblijven.

Daarom krijgt iedereen bij ons de ruimte om te werken aan persoonlijke ontwikkelings- en/of aandachtsgebieden. Ja, ook onze cursisten. En het bijzondere is, dat honden de mens daarbij heel fijn kunnen helpen vanuit hun natuurlijke Zijn.

Dat is wat je vindt bij ons. Een veilige, geborgen omgeving, waarin we je gastvrij ontvangen en je met respect en persoonlijke betrokkenheid verder helpen in de hulpvraag en leider worden van jouw trouwe viervoeter.


We zien onszelf als een verbindende schakel: De sleutel tussen mens en hond, met geborgenheid, veiligheid en structuur als onze natuurlijke pijlers.

Ron’s Total Dog Care - ‘Sleutel tussen mens en hond’