Lichaamstaal van de hond

De lichaamstaal van de hond maakt onderdeel uit van het overlevingsmechanisme van de hond. Want met zijn lichaamstaal zendt een hond alle nodige boodschappen uit om jou, omstanders, andere honden, andere dieren en objecten te laten zien hoe de hond zich voelt (gemoedstoestand), wat hij aan het doen is en wat hij beoogt te gaan doen. Een hond wil niet vechten, niet vluchten of bevriezen om te overleven. Hij wil overleven.

Een hond communiceert dus net zo als wij mensen zijn boodschappen. En zoals bij mensen worden de meeste boodschappen via non-verbale communicatie overgebracht, ofwel via visuele communicatie.

Lichaamstaal training

Door de hoogte en de stand van de lichaamsonderdelen van de hond aan te passen, communiceert een hond een communicatieboodschap. De kop, oren, romp, poten en staart spelen een essentiële rol. In onze trainingen richtten we ons op de meest herkenbare voorkomende gemoedstoestanden die eenvoudig en gemakkelijk te herkennen zijn als beginsel om de lichaamstaal te leren lezen.

Dit zijn:

  • Neutraal – Ontspannen
  • Opgewonden
  • Angst agressie
  • Agressie
  • Actief onderdanig
  • Passief onderdanig

Met het lezen van de lichaamstaal van een hond (en die van andere honden) kan veel (mentaal en lichamelijk) leed worden voorkomen. Het brengen van geborgenheid aan de hond vinden wij daarin de belangrijkste taak van de leider. Dat kan je alleen brengen als je snapt hoe je hond zich voelt, wat hij nodig heeft om zich geborgen te voelen en hoe je jouw hond daar kan brengen: naar een neutraal ontspannen gemoedstoestand. Zonder mensenliefde. Maar met hondenliefde.

Met het lezen van de lichaamstaal van een hond (en die van andere honden) kan veel (mentaal en lichamelijk) leed worden voorkomen. Het brengen van geborgenheid aan de hond vinden wij daarin de belangrijkste taak van de leider. Dat kan je alleen brengen als je snapt hoe je hond zich voelt, wat hij nodig heeft om zich geborgen te voelen en hoe je jouw hond daar kan brengen: naar een neutraal ontspannen gemoedstoestand. Zonder mensenliefde. Maar met hondenliefde.

‘Communicatiestoornissen’

We hebben door de tijd heen diverse hondenrassen gefokt in allerlei soorten en maten. Daardoor zijn er rassen ontstaan die zichzelf moeilijk kunnen uitdrukken door de raseigenschappen die wij mensen hebben gecreëerd. In onze termen kunnen zij zichzelf met hun lichaamstaal dus moeilijker uitdrukken. Wij spreken dan van een communicatiestoornis. Denk bijvoorbeeld aan de Old English Bull Dog. Als we dit ras analyseren op KORPS dan kan deze hond de hoogte en de stand van deze lichaamsonderdelen maar moeilijk aanpassen of nauwelijks laten zien. Hierdoor kunnen andere honden dit ras moeilijk lezen en daar preventief vervelend op reageren. Wat wij hiermee willen zeggen is dat we als eigenaar van een hond onszelf dus ook bewust moeten zijn van mogelijke communicatiestoornissen die onze eigen honden hebben aangezien dat van grote invloed is op de boodschappen die je hond uitzendt. Een Border Colli kan nu eenmaal niet bedenken dat een Akita Inu in zo’n ‘hoge houding’ een gewone neutrale gemoedstoestand heeft, terwijl deze in de regel opgewonden oogt.

Ron’s Total Dog Care - ‘Sleutel tussen mens en hond’