Unieke werkwijze

Ons gedachtegoed ‘De Geborgenheidstheorie’ is het fundament voor onze manier van werken. En dat maakt onze werkwijze met honden uniek op diverse fronten.

In het werken met honden willen we zo dicht mogelijk aansluiten op het natuurlijk gedrag van honden. Een hond is een roedeldier en leeft in de wildernis in een groep. Het dier conformeert zich aan de groepsdynamiek met het doel te overleven. De groepsdynamiek zorgt er nou eenmaal voor dat de overlevingskansen voor dieren groter zijn. Om te overleven zal het dier echter opportuun gedrag vertonen: dieren willen zoveel mogelijk voordeel behalen voor zichzelf om te overleven, óf zo min mogelijk nadeel. Het dier zal daarom in iedere situatie dat gedrag vertonen dat voor hem/haar het meeste voordeel oplevert, of zo min mogelijk nadeel. Ook onze huishonden. Ethiek en sociaal wenselijk gedrag (rekening houden met andere volgers in de groep en hun gevoelens) dat kennen ze niet.

De groep overleeft doordat er een leider is die zorgt voor veiligheid, structuur en geborgenheid. Volgers in de groep hebben respect en ontzag voor de leider. Ze zijn onderdanig aan de leider. In de mensenwereld voelt onderdanigheid en onderdanig zijn aan een ander niet prettig. Het voelt minderwaardig, respectloos, niet humaan. Echter, in de dierenwereld is onderdanig zijn aan de leider een hele normale gemoedstoestand. Het geeft de volgers van de leider rust en geborgenheid. Het bewustzijn dat wij mensen leven met een roedeldier – onze geliefde huishond – is daarom zo belangrijk. Wij kunnen onze gedomesticeerde huishonden niet onze menselijk taal, normen, waarden aanleren. Als eigenaar van een hond zullen wij onszelf de hondentaal, dierlijke normen en waarden moeten aanleren voor een evenwichtige relatie tussen mens en hond.

Vanuit die kennis en dat oerhandelen werken wij met honden.

Dat vraagt om het laten ontwaken en ontwapenen van oerinstincten bij ons mensen. Oervoelen en doen. Nauwelijks zonder nadenken. Want honden gaan niet voor lange tijd in overweging met zichzelf om de juiste keuze te maken. In die dierenwereld bestaan er geen poldermodellen, discussies, overlegstructuren of democratische stembureaus. Er is een leider die bepaalt. De leider zorgt voor veilig eten, slapen, drinken en voor het voortbestaan (voortplanting) van de groep; ofwel geborgenheid, veiligheid en structuur. Er wordt gehandeld vanuit een oervoelen en doen, zoals die bekend is bij en gekend wordt door honden.

Dagopvang

Uniek is daarom onze dagopvang. Dagelijks spelen bij ons honden in de roedel(s) en worden deze aangestuurd door onze veldmanagers als natuurlijke leiders van de groep. Hondeneigenaren zijn welkom om hun hond te komen brengen en ophalen voor een dagje spelen, of wij halen de honden op en brengen ze aan het einde van de dag weer thuis met onze vervoersservice. Wij maken geen onderscheid in rassen. Wij geloven erin dat iedere hond een leider nodig heeft om zich geborgen te voelen. Of dat nu geldt voor een Amerikaanse Staffordshireterriër, een Rottweiler, een Deense Dog, een Chihuahua of een bastaard. In de basis handelen ze allen vanuit een overlevingsinstinct. Vandaar dat onze roedels een grote diversiteit kennen aan hondenrassen.

Alle rassen zijn welkom!

Leven als in de roedel

Zoals de honden bij ons spelen, zo eten en slapen ze ook samen in de roedel als honden blijven overnachten. (Ten aanzien van het eten: Uitzonderingen daar gelaten wanneer honden voedselallergieën hebben of eigenaren prefereren dat honden hun eigen voer krijgen tijdens hun verblijf bij ons.) Wij hebben geen hokken. De isolatie van honden wekt juist stress, onzeker, angstig of dominant gedrag in de hand.

De werkwijze vanuit de roedelgedachte en –dynamiek hebben we ook doorvertaald naar onze trainingsmethoden en –technieken.

Wij zijn van het positief gedrag belonen. Absoluut. Daar voelt de hond de geborgenheid vanuit ons leiderschap. Echter, negatief gedrag negeren daar staan wij niet achter in de opvoeding van een hond. En honden in hun natuurlijke gedrag ook niet. Honden corrigeren elkaar op onwenselijk gedrag. Het corrigeren van onwenselijk gedrag van een volger wordt als normaal beschouwd in de dierenwereld. Maar wat is dan een correctie? Datgene wat het gedrag doet afnemen of laten stoppen. 

Dat heeft niets te maken met dominantie. Ook niet met een harde aanpak of het toepassen van geweld. Tevens niet vanuit boosheid, frustratie en/of onmacht handelen. Dit zijn gemoedstoestanden die honden niet kennen en werken juist averechts op datgene dat je wilt bereiken in het gedrag van honden. Namelijk respect en ontzag krijgen van je hond, vanuit natuurlijk leiderschap.

En dat heeft alles te maken met voelen vanuit een oerinstinct. Ook wij mensen hebben dat. Echter zijn wij dat gaandeweg verloren door onze sociaalwenselijke maatschappij, waarin bepaald gedrag van ons wordt verwacht in de omgang met elkaar. De dierenwereld werkt anders en heeft dus vanuit ons mensen anders handelen nodig.

Al onze medewerkers die intensief werken met honden in de dagopvang/pension en tijdens onze trainingen hebben een interne opleiding gevolgd bij Ron Kusters om zich dat oervoelen weer beter eigen te maken en daarna te handelen in het werken met honden. Onze dagelijkse roedels en cursushonden voelen zich daardoor veilig en geborgen bij ons.

Het werken met (en opvoeden van) honden vraagt daarvoor het hebben van kennis en vaardigheden van overlevingsmechanismen van roedeldieren. Zoals gezegd, een hond is een roedeldier, dat alleen positief gedijt binnen de wetten der natuur die gelden. Jouw hond heeft jou dan ook hard nodig als leider van de roedel. Want onze gedomesticeerde honden zijn niet meer in staat om op eigen kunnen te overleven. Zij kennen de afweging niet van het maken van een veilige of onveilige keuze . Laat staan de gevolgen die onveilige keuzes met zich meebrengen. Onze ‘huishonden’ staan te ver weg van dat ‘oer-voelen’.

Echter, het primaire instinct om te overleven is nog steeds hun drijfveer in hun voelen en handelen.

Ron’s Total Dog Care - ‘Sleutel tussen mens en hond’