Dagcursus Leiderschap Deel 1

Een hond heeft leiderschap nodig om vanuit zijn instinct te handelen. Met de cursus Leiderschap leer jij je hond leiding geven. Als leider geef je jouw hond veiligheid, geborgenheid en structuur. Altijd en overal, waar je ook bent. Om dit uit te kunnen voeren heb je inzichten nodig over het leven in een roedel. Welke wetten en regels der natuur gelden er? Wat is de taak van de alfaleider en hoe vertaalt zich dat in houding en gedrag? En wat vraagt dat van jou als menselijk leider? Hoe ga jij je gedragen als alfahond?

Leider worden

Een leider ben je niet van de één op de andere dag. Leider wordt je, en dat heeft tijd nodig. Het leiderschap heeft alles te maken met energie en voelen. Maar welke gevoelens daar bij komen kijken en hoe je daarmee omgaat is een proces. Want wat als onzekerheid en angst drijfveren worden van je handelen, wat heb je dan nodig om dat om te buigen en toch jezelf te laten zien?

Tijdens onze cursus gaan we uit van een persoonlijk groeiproces waarin het assertiviteitsvermogen en het handelen uit gevoel van eigenwaarde en zelfrespect wordt aangesproken. Daarvoor is tijd nodig.

Leven in een roedel

Een van de praktijkonderdelen is begrijpen hoe het leven in een roedel eruit ziet. Want als hondeneigenaar maak je onderdeel uit van een roedel. Jouw hond ziet jou als hond en gedraagt zich als individu in jouw roedel. Dat betekent dat hij zich conform de wetten der natuur gedrag zal vertonen wat een hond nodig heeft om de dag door te komen, net zoals ieder lid van de roedel. Primair leven, instinct volgen en willen overleven.

Tijdens de cursus leren we je de basis van het leven in een roedel. Wat hebben ze nodig om te overleven? Hoe gedragen groepsdieren zich, zowel samen als individu in een groep? Wat betekent dat voor jou als individu binnen jouw roedel en wat vraagt dat van jouw menselijke gedrag in relatie tot de communicatie met jouw hond.

KORPS-training

Om te weten welke boodschap jouw hond naar jou communiceert is het nodig om inzicht te krijgen in de hondentaal. Op basis van de theorie KORPS (houdingscommunicatie) ga je jouw hond en de taal die hij of zij spreekt naar andere honden observeren. Je observeert daarnaast het gedrag en de houding van andere honden, naar aanleiding van het gedrag dat je eigen hond vertoont.

Het werken met (en opvoeden van) honden vraagt daarvoor het hebben van kennis en vaardigheden van overlevingsmechanismen van roedeldieren. Zoals gezegd, een hond is een roedeldier, dat alleen positief gedijt binnen de wetten der natuur die gelden. Jouw hond heeft jou dan ook hard nodig als leider van de roedel. Want onze gedomesticeerde honden zijn niet meer in staat om op eigen kunnen te overleven. Zij kennen de afweging niet van het maken van een veilige of onveilige keuze . Laat staan de gevolgen die onveilige keuzes met zich meebrengen. Onze ‘huishonden’ staan te ver weg van dat ‘oer-voelen’.

Echter, het primaire instinct om te overleven is nog steeds hun drijfveer in hun voelen en handelen.

Competenties

Het werken in een groep met mensen doet aanspraak op specifieke basisvaardigheden en kenmerken van iedere individu in de groep. Om als groep te kunnen functioneren is het belangrijk dat alle groepsleden beschikken over deze specifieke basiscompetenties. Voorbeelden zijn:

  • Samenwerken
  • Luisteren/observeren
  • Empatisch vermogen (in hondentaal)
  • Aanpassingsvermogen
  • Oplossinggericht denken en werken
  • Groepsbelang voorop stellen
  • Zelfkritisch zijn (voortdurend kijken naar de eigen bijdrage in het teamproces)
  • Zelfkennis hebben
  • Etc.

Het is van belang dat je deze competenties beheert om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het groepsproces. Dat kan uiteindelijk alleen door te oefenen en te leren. Echter dient ieder individu zich hiervoor wel veilig en geborgen te voelen om te oefenen en fouten te durven maken. Daar leer je immers van.

Groepsproces

Uit onderzoek en onze eigen ervaring is gebleken dat het functioneren van een groep niet veel verschilt met het functioneren van een groep dieren in de natuur. Een hondenroedel is daar een goed voorbeeld van.

Het is een goede afspiegeling van een groep individuen die samen een hecht team vormen om in de natuur te kunnen overleven. Ieder heeft hierin hun eigen bijdrage en rol binnen de groep en het hele groepsproces.

Tijdens de praktijktraining zoomen we in op de groepsdynamiek en het groepsproces van jullie roedel. Dus ook in een één op één-training zoals in deze dagcursus.

Emotionele band

De band met onze viervoeter is heel hecht. Jouw hond maakt onderdeel uit van jouw gezin. Je geeft de hond liefde en alles wat de hond nodig heeft om een fijn en gelukkig leven te hebben. Maar wat betekent fijn en gelukkig voor je hond, gekeken vanuit de beleving van je hond. We laten je voelen om de hondentaal te kunnen spreken zonder de emotionele band te voelen met je hond. Zodat je hondenliefde kunt geven, in plaats van mensenliefde. Hondenliefde om je hond zich fijn, gelukkig en in balans te laten voelen.

Leren door videobeelden

Tijdens de praktijktraining maken we videobeelden die we bespreken tijdens de dagcursus. Het zien van de videobeelden maakt de interactie tussen jou en je hond nog meer inzichtelijk. We geven je concrete tips om die interactie verder te verbeteren en te optimaliseren voor een evenwichtige relatie tussen jou en je hond.

Lunch

Alle cursisten die deelnemen krijgen van ons een uitgebreide lunch aangeboden met luxe broodjes (luxe vleeswaren, kaassoorten, vleessalades en vissalades), divers fruit en diverse dranken (verse jus d’orange, melk en vruchtensappen).

Afsluiting en bewijs van deelname

De training wordt afgesloten met een korte terugblik op de dag waarin we graag jouw ervaringen en belevingen ontvangen. Je ontvangt van ons een bewijs van deelname aan de dagcursus en een advies op maat welk vervolgtraject wij jou en je hond adviseren.

Interesse in de dagcursus Leiderschap deel 1?
Meld je dan nu aan en leer leiding geven aan je hond.