Erkenning van onze kwaliteit

Vol trots delen wij met jullie de erkenning van onze kwaliteit die we al vele jaren hebben binnen Ron’s Total Dog Care, maar wat velen van jullie van ons nog niet weten……………

Wij zijn vanaf 1 juli 2023 officieel onderaannemer van de Coalitie Hart van Brabant vanuit de WMO!

Wat vooraf ging aan deze erkenning…

>>> Bron: Nieuwsbrief #1, mei 2023 Onderaannemers Coalitie Hart van Brabant

Tot 2022 bestonden er in de regio Hart van Brabant zo’n 200 partijen waar inwoners terecht konden voor beschermd wonen, begeleiding en/of dagopvang. Gemeente zijn, nu en in de toekomst, verantwoordelijk voor de kwaliteit en de betaling van deze zorg, die gefinancierd wordt vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze grote hoeveelheid zorgpartijen zorgt weliswaar voor keuzevrijheid voor cliénten, maar tegelijkertijd voor een onoverzichtelijk veld. Bovendien bestonden er grote vraagtekens over de betaalbaarheid op lange termijn. Dit is voor de gemeente aanleiding geweest om met ingang van 2023 te kiezen voor een hele andere wijze van inkoop: taakgericht voor zowel begeleiding, beschermd wonen als dagopvang. <<<

We zijn geïnformeerd door de Coalitie dat de volgende partijen het Combinant vormen: Ribw Brabant, Amarant, Smo Traverse, Prisma, Impegno.

Verbonden aan het Combinant zijn deze strategische partners: Stichting het werkt, sterk huis, Ggz Breburg, Stichting Thebe, Stichting Asvz en Buro Maks.

En de betrokken gemeentes zijn Alphen- Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze er Rijen, Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Goirle en Heusden.

De Coalitie Hart van Brabant heeft JA gezegd tegen ons! Zij zien dat wij uitzonderlijk zijn in wat wij bieden in de gehele regio. Onze expertise van het maatwerk in combinatie met de inzet van de honden. RTDC wordt meegenomen voor een plek voor cliënten binnen de Coalitie Hart van Brabant met een hulpvraag die past bij ons.

Kort samengevat hoe we dit aanpakken: Mensen laten groeien met zowel de inzet van de honden als spiegel, als onze zorgprofessionals en andere medewerkers. Wij helpen mensen hun oude patronen te ontdekken, inzicht daarin krijgen en verantwoordelijkheid leren nemen voor zichzelf in wat ze denken, voelen en doen. We bieden een veilige, warme omgeving waar men fouten mag maken, oude patronen gaan zien en nieuwe gezonde keuzes mag maken.

Anders gaan denken en doen, wat een fijner gevoel geeft. Honden voelen en die kan je niet voor de gek houden als je niet overtuigd en geloofwaardig bent van je boodschap. Vanuit eigenwaarden en ongemak rust gaan vinden om jezelf te kunnen zijn. Net maken van een fijner zelfbeeld, dat je wel kwaliteiten hebt en waardevol bent. Als opstap bij ons, voor een eigen fijne, tevreden toekomst die wel bij je past.

We zijn trots dat we erkenning krijgen voor deze kwaliteit!!!!!!

Dus, we gaan gewoon door in wat we al deden! Invulling in dagopvang voor mensen en eventueel individuele begeleiding indien nodig binnen RTDC, wat ingekocht gaat worden bij ons (wmo).

Hulpvragen die wij krijgen en persoonlijke doelen zijn divers. Voorbeelden kunnen zijn: Dagstructuur, werkvaardigheden ontwikkelen, sociale vaardigheden ontwikkelen of het verbeteren van je zelfbeeld. Herstellen van oud zeer, ontdekken en gaan leven wie je echt bent. Alles samen met onze kracht en kwaliteit binnen ons team, maatwerk met oog en aandacht voor de klant. Waar we al jaren trots op zijn en enorme waardering van de mens in terug krijgen.

De Wmo is 1 systeem waarin mensen bij ons binnenstromen, maar ze komen uit alle richtingen. Denk aan Wet langdurige zorg (Wlz), re-integratie (Uwv), gemeente werk en inkomen, Persoonsgebonden budgetten en nog veel meer hoeken.

Heb je interesse of ben je nieuwsgierig geworden of dit ook past voor jou? Check dan eens onze websites www.rtdc.nl / www.ronscare.nl voor eventuele mogelijkheden voor jou!

Team RTDC
Sleutel tussen mens en hond