Samenwerkingspartners

Op het gebied van menselijke zorg biedt RTDC als vrijwillige hulporganisatie ruimte voor maatschappelijke participatie en persoonlijke begeleiding aan uiteenlopende doelgroepen. In die hoedanigheid werkt RTDC samen met onder meer de GGZ en het RIBW.

GGZ

Jaarlijks vinden GGZ-cliënten via de gemeente hun weg naar RTDC. Deze mensen zijn op weg te herstellen van diverse mentale en/of fysieke klachten, die maken dat zij (tijdelijk) moeilijk of zelfs niet kunnen functioneren in onze maatschappij. Voor deze mensen stelt RTDC in samenwerking met de GGZ-consulenten én de cliënten zinvolle dagbestedingsprogramma’s samen. Er wordt gekeken naar wat cliënten wel kunnen en kunnen leren. Er wordt gedacht in mogelijkheden en kansen op de korte en lange termijn. Cliënten worden door gediplomeerde medewerkers van RTDC begeleid gedurende de periode dat zij hun persoonlijke dagbestedingsprogramma doorlopen.

RTDC investeert in kennisoverdracht, persoonlijke begeleiding, evaluatiemomenten met cliënt en GGZ-consulent en ziet erop toe dat GGZ -cliënten de aandacht en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben en waaraan zij behoefte hebben. Tevens monitort de organisatie de vooruitgang van cliënten. Waar nodig schakelt RTDC de GGZ-consulent in indien de cliënt dat aangeeft en/of de situatie daar om vraagt. Het welzijn van de cliënt en zijn of haar ontwikkelproces staat te allen tijde centraal.

RIBW Brabant

RIBW Brabant begeleidt en ondersteunt mensen in de thuissituatie. Het doel van de organisatie is om deze mensen na een begeleidingstraject uiteindelijk weer zo optimaal mogelijk volwaardig aan de samenleving te laten deelnemen. RTDC ondersteunt het RIBW hierin, want ook voor deze mensen is er bij RTDC plek voor persoonlijke ontwikkeling en groei, met het uiteindelijke doel weer de regie over het leven in eigen handen te kunnen nemen

Samen met het RIBW stelt RTDC zinvolle, maatwerkgerichte dagbestedingsprogramma’s op. RTDC begeleidt en ondersteunt deze mensen in hun functioneren binnen de organisatie en hun ontwikkeling op persoonlijk vlak, zover als mogelijk is.
Ron’s Total Dog Care - ‘Sleutel tussen mens en hond’

onderdeel van Ron's Total Dog Care

Wil je meer weten wat wij voor je kunnen betekenen op het gebied van dagbesteding? Kijk dan ook eens op ronscare.nl. Onze nevenorganisatie voor iedereen die wil worden wie hij/zij wil zijn. Met acceptatie van allees wie en wat je maakt: Jouw kwaliteiten, valkuilen, jouw persoonlijke karaktereigenschappen. Gewoon ‘Zijn’. Met jezelf.