Re-socialiseren

Individuele trainingen van je hond

In het verlengde van het trainen van mensen ligt het trainen van honden. En vice versa tijdens de interactie met elkaar. Beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In aanvulling op de gehoorzaamheidstrainingen die we bieden, komt het regelmatig voor dat we met honden een stap verder moeten gaan om ze leiderschap te laten accepteren en ervaren.
Re-socialiseren van de hond

(Re)Socialisatie- & Rehabilitatietrainingen

Honden die om een bepaalde reden niet meer het natuurlijke hondengedrag kunnen vertonen en die handelen uit angst en/of agressie waar ernstige gedragsproblemen het gevolg van zijn, worden door gediplomeerde medewerkers in de ren gerehabiliteerd en opnieuw gesocialiseerd.  Afhankelijk van de mate van de afwijkende gedragingen die de hond vertoont, wordt in overleg met de eigenaar de hond voor een bepaalde tijd permanent opgenomen in de roedel.  Door de intensieve één-op-één gedragstrainingen met de hond, de interactie met mensen en onderling andere honden resocialiseert de hond en zal zijn natuurlijke gedrag in positieve zin worden aangesproken. Parallel aan deze socialisatietrainingen voor de hond, werken we samen met de eigenaar aan het (her)oppakken van zijn leiderschap door middel van de genoemde assertiviteits- en leiderschapstrainingen.
Voor een evenwichtige hond

Gedragsgestoorde honden worden niet geboren. Echter, stuurloos en aan het lot over gelaten kunnen honden zichzelf weldegelijk zeer onwenselijke gedragingen aanleren, die in sommige gevallen zelfs levensbedreigend kunnen zijn voor zichzelf en hun omgeving.

We resocialiseren en rehabiliteren deze honden met het doel ze terug te brengen in de maatschappij als honden die in evenwicht en balans zijn. Een nieuwe kans ligt voor hun voeten voor een fijn, lang hondenleven.

Meer informatie?
Voor meer informatie over deze herintreding in de maatschappij voor je hond kun je altijd contact met ons opnemen.