Leiderschapstraining

Word leider van je hond!

Als leider geef je je hond veiligheid, geborgenheid en structuur. Overal en altijd, waar je ook bent. Om dat te kunnen heb je inzicht nodig in wat het leven in een roedel voor een dier inhoudt. Welke wetten en regels der natuur gelden er? Wat is de taak van een alfaleider en hoe vertaalt zich dat in houding en gedrag? En wat vraagt dat van jou als menselijke leider? Hoe ga je je gedragen als alfahond?
Leiderschapstraining RTDC

Leider ben je niet van de één op de andere dag. Leider wordt je. En dat heeft tijd nodig.

Leiderschap heeft alles te maken met energie en voelen. Jezelf ‘neerzetten’ als mens waarbij je hond je aanwezigheid vanuit energie voelt. Maar nogmaals: hoe doe je dat? Welke gevoelens komen daarbij kijken? Hoe ga je daarmee om? En als onzekerheid en angst drijfveren worden van je handelen – om welke reden dan ook – wat heb je dan nodig om dat om te buigen en toch jezelf te laten zien? Dat is een proces. Een persoonlijk groeiproces waarin het assertiviteitsvermogen en handelen uit gevoel van eigenwaarde en zelfrespect wordt aangesproken. Daarvoor is tijd nodig. Onze leiderschapstraining geeft je daar hele fijne en praktische handvaten voor.
Mens versus dier: Kennis, houding en gedrag

We nemen je mee in de dierenwereld en je leert hoe roedels overleven.
Ja, want jij maakt onderdeel uit van een roedel. Jouw hond ziet jou als hond. En gedraagt zich als individu in jouw roedel en zal conform de natuurlijke wetten der natuur het nodige gedrag vertonen wat de hond nodig heeft om de dag door te komen. Zoals ieder lid van de roedel. Primair leven. Instinct volgen. Willen overleven. We leren je de basis van hoe het leven in roedels er uitziet. Wat hebben roedels nodig om te overleven? Hoe gedragen groepsdieren zich, zowel samen als individu in een groep? Wat betekent dat voor jou als individu binnen jouw roedel? Wat vraagt dat van jouw menselijke gedrag in relatie tot de communicatie met jouw hond?

We laten je ervaren hoe honden communiceren met jou en andere honden en leren je hoe daarop te antwoorden door middel van je eigen lichaamstaal en energie.
Om te weten welke boodschap jouw hond aan jou communiceert, is het nodig om inzicht te krijgen in de hondentaal. We lerenin eerste instantie jou de taal (houdingscommunicatie) van jouw hond naar andere honden observeren. Je observeert tevens wat het gedrag en de houding is van andere honden, naar aanleiding van het gedrag dat je eigen hond vertoont.

Uit onderzoek en ervaring is gebleken dat het functioneren van een groep mensen niet veel verschilt met het functioneren van een groep dieren in de natuur.
Een hondenroedel is dus een goed voorbeeld om van te leren. Het is een goede afspiegeling van een groep individuen die tezamen een hecht team vormen om in de natuur te kunnen overleven; ieder vanuit hun eigen bijdrage en rol binnen de groep en het gehele groepsproces.

Je leert de nodige competenties inzetten die nodig zijn om als roedel te overleven. Intensief samenwerken met je hond vanuit veiligheid, geborgenheid en structuur brengt je daar. In rust, stabiliteit, zekerheid, balans en vanuit kracht. Jouw roedel.

Analyseer je eigen handelen
We geven je in deze training ook concrete tips aan de hand van de videobeelden die we maken van de interactie tussen jou en je hond en die we samen bespreken. Dit met het doel om de interactie verder te verbeteren en optimaliseren voor een evenwichtige relatie tussen jou en je hond. Leer de leider worden van je eigen hond en zo jouw hond veiligheid te bieden. Wij maken van jou de natuurlijke leider die je hond nodig heeft. Voor meer informatie of vragen kun je altijd bij ons terecht.
Voor u en uw hond Rons total dog care