Brave hond 1

Natuurlijk leiderschap

Al onze cursussen die wij gegeven zijn gebaseerd op onze Geborgenheidstheorie door het geven van  natuurlijk leiderschap. Natuurlijk leiderschap gaat over de natuurlijke selectie van hiërarchie in de roedel. Voor iedere volger in de groep is duidelijk wie de leider is. Als volger heb je respect en ontzag voor de leider. Volgers in de roedel zijn volgzaam en onderdanig aan de leider.

De leider zorgt voor het veilig overleven van de roedel.

Brave Hond 1 RTDC
Korte uitleg:

In de cursus Brave Hond 1 leer je: respect en ontzag voor de mens (als leider) van de hond (als volger) leren krijgen.

Wat heeft de mens daarvoor nodig? Eigenaar zal respect en ontzag moeten ‘eisen’ van de hond. In de dierenwereld is dat geen vraag maar een zegje.

Alfaleiders vragen niet, alfaleiders zeggen. De mens zal dus in eerste instantie respect en ontzag voor zichzelf moeten hebben. Voor zichzelf gaan staan. Eigenwaarde hebben. Zelfvertrouwen moeten hebben. Assertief zijn.

Om vervolgens een duidelijk boodschap naar de hond te kunnen geven. Vanuit intuïtie, zonder nadenken. Vanuit respect en ontzag voor zichzelf. Dat is wat de mens leert in Brave Hond 1.

De mensen worden een stabiele leider die weet hoe geborgenheid te geven met het doel het creëren van een evenwichtige relatie tussen mens en hond. Daarvoor dient de mens evenwichtig in zijn Zijn te zijn.

Weerbaar in het moment, controle aan de lijn, met een volgzame hond die voor de mens werkt.

Opzet cursus

In deze cursus leer je natuurlijk leider worden van je hond. Je krijgt inzicht in de rol van de leider, in het roedelgedrag van roedeldieren en in de verschillen in normen en waarden tussen de mensenwereld en de dierenwereld.

Samen met je hond werk je aan het respect en ontzag krijgen van je hond. Je leert contact maken en behouden.

Het doel is om toe te werken naar een volgzame, rustige hond aan de lijn, die je op stem kan sturen. Je leert de lichaamstaal van je hond te lezen en zelf toe te passen zodat jouw hond jou ook beter kan lezen en begrijpen.

Assertiviteitstraining

Hoe weerbaar ben jij? Durf je voor jezelf op te komen en tijdig te zeggen wat je voelt, denkt en vindt? Als je dat niet doet, wat houdt je tegen? Welke belemmeringen zijn er in sociale situaties? Hoe ga je om met de spanning die je voelt? Ben je de leider over je eigen gevoelens.

We dagen je uit om de confrontatie aan te gaan met je eigen angsten en onzekerheden. Vervolgens geven we handvaten om zelf te ervaren dat je niet bang of onzeker hoeft te zijn. Zo werken we aan het groeien van je zelfvertrouwen en hoe je weerbaar kan zijn in het moment. Weerbaarheid, zelfvertrouwen en zelfrespect helpen je jezelf beter te voelen. Alleen assertief zijn is echter niet voldoende. Je hebt immers te maken met meerdere individuen om je heen die allemaal anders op je zullen reageren, hoe ga je daar dan mee om?

Het is belangrijk hiervoor over een aantal competenties te beschikken die jou helpen groepsdynamieken en het groepsproces als individu positief te beïnvloeden en bevorderen.

 

Om als groepslid een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het groepsproces is het van belang om te beschikken over bepaalde basiscompetenties. Voorbeelden zijn samenwerken, luisteren, empatisch vermogen hebben, aanpassingsvermogen hebben en oplossingsgericht denken en werken. Uit onderzoek en ervaring is gebleken dat het functioneren van groep mensen niet veel verschilt van het functioneren van een groep dieren, zoals een hondenroedel. Iedereen heeft zijn eigen bijdrage en rol binnen de groep en binnen het gehele groepsproces.

Het beheren van de basiscompetenties kan alleen door te oefenen en te leren. Daarvoor moet iemand zich wel veilig en op zijn gemak voelen om dit te kunnen oefenen. In onze assertiviteitstraining zoomen we in op de groepsdynamiek, het groepsproces en juist jouw individuele proces in de groep. Samen werken we aan de veiligheid, geborgenheid en structuur van ieder individu, wat samenkomt als groep in rust, stabiliteit, zekerheid en balans. Je gaat voelen en ervaren dat je weerbaar bent en zelfvertrouwen en zelfrespect hebt.

Leiderschapstraining

Bij de leiderschapstraining focussen we op het pakken van grip en het geven van sturing in diverse situaties aan zowel jezelf als mensen in je omgeving. Door middel van ‘assertiviteit’ leer je grip te nemen en situaties in goede banen te leiden.

Zo leer je regie te pakken en invulling te geven aan leiderschap. Hiervoor heb je een uitgebreid pakket aan competenties nodig. Je moet zichtbaar zijn en waar nodig actie ondernemen. Dat kan in verschillende rollen: als inspirator, coach, stuurman en probleemoplosser.

Leiderschap is echter niet het toepassen van een kunstje want niet ieder mens of iedere situatie is hetzelfde. Leiderschap vraagt een sterk intuïtief vermogen van je waarbij veiligheid, geborgenheid en structuur de basis zijn voor gezamenlijke successen.

In de training Leiderschap ‘Hoe word ik een alfaleider?’ leer je dat intuïtieve vermogen aan te spreken, ernaar te luisteren en naar te handelen. Door te kijken naar de dierenwereld en deze door middel van praktische oefeningen te ervaren krijg je inzicht in:

Brave Hond training
Tijdens de training maken we de vertaalslag van menselijke communicatie en handelen naar dierlijke communicatie en handelen, en andersom. De training geeft je handvaten om jezelf als natuurlijke leider van (een groep) mensen te positioneren met als doel het behalen van gezamenlijke successen en jezelf in goede balans kunnen manifesteren in alle verwachte leiderschapsrollen.
Samenwerken en reflectie

Samenwerken door samen te werken. Samen leren. En leren moet leuk zijn! Dus positief gedrag belonen we zeker, met een brokje, een fijne warme stem en/of een aai. We leren je variëren, zodat jouw hond leert dat werken voor jou als leider leuk is en niet alleen voor één specifieke beloning. Je wilt niet dat je hond op den duur alleen maar oor en oog heeft voor je als je een beloning in je handen hebt en vervolgens het contact verliezen als er geen beloning meer is of als je met je hond in een prikkelbare omgeving bent. 

Vandaar dat wij deze situaties opzoeken en op video vastleggen. Je ziet jezelf interacteren met je hond. Een zeer leerzaam onderdeel van de cursus, want je gaat niet alleen ervaren wat intensief werken aan natuurlijk leiderschap met je doet, maar je gaat het ook zien. Dankbare inzichten krijg je over je hond en over jezelf. Waarbij de laatstgenoemde wellicht nog wel het meest interessant is. Want natuurlijk leiderschap verwerven vraagt wat van jou als mens.

We houden je een spiegel voor. Want om je hond vanuit natuurlijk leiderschap te kunnen begeleiden, dien jij zelf in evenwicht te zijn. Oerkracht voelen, je intuïtie ontwikkelen, zelfrespect hebben en staan voor wie JIJ bent en wilt zijn. Vervolgens maken we de vertaalslag naar de interactie tussen jou en je hond. Wat heeft jouw hond nodig om zich veilig en geborgen te voelen in iedere situatie?

Opvoeden

Positief gedrag belonen én opvoeding geven, waarin negatief gedrag wordt gecorrigeerd en ruimte wordt gecreëerd om opvolgend goed gedrag direct te kunnen belonen.

En dan de kracht van herhaling. Honden leggen verbanden. Vanuit dat leerprincipe gaan we trainen. Eenmalig kennismaken met iets nieuws is dus niet voldoende. Regelmatige herhaling zorgt voor een goede inprenting en behoud van goed aangeleerd gedrag. 

Je krijgt een Brave Hond!

Brave hond 1 hondentraining