Maatschappelijk betrokken

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ondernemen gaat bij RTDC verder dan de realisatie van een uitgebalanceerde relatie tussen mens en hond. Op gepaste wijze wordt tevens veel teruggegeven aan burgers in de maatschappij. Niet iedereen krijgt de kans om op eigen kracht een evenwichtig leven (en relatie met zichzelf) op te bouwen. Wij bieden werkervaringsplekken voor mensen met PGB’s en andere aandachtsgebieden om ze veilig en vol vertrouwen terug te laten keren in de (werk)maatschappij, waarin elk uniek mens er mag zijn en de ruimte kan nemen voor zijn of haar persoonlijke ontwikkeling en aandachtsgebieden. Bij RTDC mag je Zijn.

 

Op het gebied van menselijke (welzijns/gezondsheids)zorg biedt RTDC als (vrijwillige) hulp-/zorgorganisatie ruimte voor maatschappelijke participatie en persoonlijke begeleiding aan uiteenlopende doelgroepen. In die hoedanigheid werkt RTDC samen met verschillende organisaties.

Dagbesteding PGB-cliёnten

RTDC biedt dagbestedingsprogramma’s aan inwoners van Tilburg e.o. die een PGB hebben en op  zoek zijn naar structuur en stabiliteit in hun leven. In samenwerking met de gemeente Tilburg stelt RTDC voor deze mensen gepaste en persoonlijke dagbestedingsprogramma’s samen, met het doel deze mensen een kans te geven om te herintreden in de maatschappij c.q. de arbeidsmarkt.

Re-integratiebureaus

RTDC biedt jongeren de mogelijkheid om werkervaring op te doen door middel van diverse leerwerkplekken en werkervaringsplaatsen. In samenwerking met re-integratiebureaus creëert RTDC mogelijkheden om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen c.q. op te heffen.

Niet alleen vroegtijdige schoolverlaters vinden hun weg naar RTDC. Ook moeilijk opvoedbare jongeren (via Sense) en volwassenen vergroten hun kansen op re-integratiebureaus op de arbeidsmarkt door het opdoen van kennis- en werkervaring bij RTDC door middel van maatwerkgerichte dagbestedingsprogamma’s.

Voor scholen, gespecialiseerd in het opvangen van kinderen met ernstige gedragsstoornissen (zoals bijvoorbeeld De Keizer, Bodde, Kompaan) is RTDC eveneens een belangrijke partner. Het doel is deze kinderen kennis- en werkervaring op te laten doen, hen te erkennen in wie ze zijn en de kinderen te laten groeien in wat ze kunnen.

Algemeen m.b.t. hulpverlenende instanties

Het Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW) helpt eenieder met maatschappelijke en sociale problemen.

In die situaties is het noodzaak dat medewerkers over een bepaalde mate van assertiviteit beschikken om sturing te kunnen geven aan mensen en de situatie(s) waarin zij zich bevinden.

Assertiviteit is een competentie die mensen zich eigen kunnen maken door middel van oefeningen. Als business-partner ondersteunt RTDC het IVM bij de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers door het verzorgen van assertiviteitstrainingen, waarbij honden als hulpmiddel dienen om persoonlijke doelen te realiseren. Medewerkers worden door oefening bekwaam in het nemen en behouden van leiderschap.

Dierenpolitie, Dierenbescherming & Dierenartsen

In het kader van het algehele welzijn van honden, is RTDC partner van de Dierenbescherming, de Dierenpolitie (Noord-Brabant) en vele dierenartsen in heel Nederland. Jaarlijks worden ongeveer 30-50 honden door RTDC opgevangen. De organisatie biedt deze honden – kosteloos en voor korte of lange duur – intensieve begeleidingen met de nodige gezondheidszorg om weer volledig te kunnen genezen en een kwalitatief leven te kunnen leiden.

In 9 van de 10 gevallen herplaatst RTDC (in overleg met de samenwerkende instanties) de honden bij nieuwe eigenaren. Herplaatsing van honden geschiedt altijd zonder daarvoor kosten in rekening te brengen. RTDC profileert zich dan ook niet als ‘hondenhandelaar’, maar als bemiddelaar tussen de te herplaatsen hond en nieuwe eigenaar. Hierbij staat de kwaliteit van leven van de hond voorop en is een 100% match met de nieuwe eigenaar het ultieme doel. In geval van twijfel wordt een hond niet herplaatst, maar wordt deze onderdeel van de bestaande hondenroedel van RTDC.

Asielen

Er is een toename van hulpvragen vanuit dieren- en hondenasielen. In de meeste gevallen gaat het om honden die gedragsproblemen vertonen waardoor deze honden, zowel in het asiel als daarbuiten onhandelbaar zijn. RTDC treedt in die gevallen op als kennisexpert. De organisatie rehabiliteert de honden en leert hen op natuurlijke wijze te (re)socialiseren in de roedel. Tevens geeft de organisatie opleidingen aan het personeel van asielen in de vorm van praktijkgerichte trainingen. Ook deze diensten worden – vanuit het algemeen maatschappelijk belang – door RTDC verricht zonder daarvoor kosten in rekening te brengen.

Ron’s Total Dog Care - ‘Sleutel tussen mens en hond’